Energodata

Lokacija


Večji zemljevid

Vizitka podjetja

Naslov: Belokranjska ulica 4,
2000 Maribor
Matična številka: 1122096
ID za DDV: SI22449825
Transakcijski račun: 05100-8010017376, odprt pri Abanki Vipa d.d.

Kontakt

Naslov: Belokranjska ulica 4,
2000 Maribor
Telefon: 02 – 300 43 60
Telefaks: 02 – 300 43 69
E-Pošta: info@energodata.si
servis@energodata.si
prodaja@energodata.si

Energodata Ljubljana

GSM: 051 340 438