http://energodata.si/

Sistemske rešitve

Icon

Strežniške rešitve
Namizne rešitve
Rešitve tiskanja
Varnost in zaščita

Poslovne rešitve

Icon

Zajem dokumentov
in podatkov
Brezpapirno e-poslovanje
Ed-Podpis

Servisni telefon

Icon

02 300 43 60. Telefon za pomoč našim strankam in partnerjem.

Strežniške rešitve

Hp, Dell Virtualizacija okolij,

Namizne rešitve

Osebni računalniki,
Prenosni računalniki,
Tablice,

Rešitve tiskanja

Optimizacija,
Kyocera tiskalniške rešitve,

Varnost in zaščita

Antivirusne rešitve,
Varnost podatkov,
Zaščita omrežij,

Omrežja

Postavitev lan omrežij,
Postavitev wan omrežij,
Povezljivost med omrežiji,


Računalniško omrežjeje vrsta telekomunikacijskega omrežja med vozlišči za obdelavo podatkov z namenom izmenjave podatkov. Gre za komunikacijsko mrežje, katerega končne točke so računalniki in periferne naprave, npr. tiskalniki. Medsebojno povezovanje računalnikov se imenuje mreženje (networking).
Poznamo različne tipe računalniških omrežij, kot so npr.:
Lokalno omrežje (LAN)
Globalno omrežje (WAN)
Brezžično omrežje (Wireless)
Navidezno zasebno omrežje (VLAN)

V Energodati poskrbimo za:

Načrtovanje omrežja
Navidezna zasebna omrežja
Povezavo računalnikov v LAN (lokalno omrežje)
Povezavo računalnikov v Wireless LAN (brezžična omrežja)
Povezavo z internetom
Varnost in zaščito